ButterflyChess

Autor:
Vladimír Pribylinec

Základní pravidla jsou stejná jako v klasických šachách. Dáma, věž a strelec mají kromě své obvyklé pohyblivosti navíc extenzi ve formě přeskoku kamene libovolné barvy, který jim jako první bráni v pohybu ve zvoleném směru. Extenze umožňuje figuře postavit se na následující pole za přeskočeným kamenem - jestli je obsazeno soupeřícím kamenem, vyloučí se z hry. Přeskočený kámen libovolné barvy zůstává ve hře. V modu Standard nelze kameny stojící na 2. a 7. řadě přeskočit figurou s extenzí žádným směrem, mod Destroyer umožňuje přeskok kamene na uvedených řadách všemi směry, kromě směru vpřed.