Demonštračný applet

Toto je demonstrační applet, který ukazuje některé vlastnosti programu pro kostkovou dámu, který si můžete též stáhnout z těchto stránek.

Demostrační verze, narozdíl od plné verze, umožňuje pouze hru dvou hráčů na jednom počítači a hru přes WWW server. Stav hry nelze ukládat.

Požadavky na správnou funkci: Java 2 verze 1.3 nebo vyšší

Applet je digitálně podepsán Milanem Kolkou. Použit je kvalifikovaný certifikát vydaný certifikační autoritou QCA Postsignum.

člověk - člověk Nová hra dvou lidí na tomto počítači.
člověk - síť Bílý hraje na tomto počítači, černý hraje přes WWW server.
síť - člověk Bílý hraje přes WWW server, černý hraje na tomto počítači.
člověk - počítačHra proti počítači. Člověk hraje jako bílý.
archív Výběr ukázkové hry.
start Spustí přehrávání záznamu ukázkové partie.
stop Zastaví přehrávání záznamu.
další krokProvede jeden krok ze záznamu.

Návod k ovládání appletu naleznete pod ním.

Zahájení hry
Hru zahájíte stiskem jednoho z tlačítek pro vytvoření hry.
Provedení tahu
Stiskněte tlačítko myši nad kostkou, kterou chcete táhnout, táhněte myší na cílové políčko a uvolněte tlačítko.

Zahájení hry přes WWW server

  1. Hráči se nejprve musí domluvit, kdo hraje jako bílý a kdo jako černý a kdo vytvoří hru.
  2. Bílý hráč stiskne tlačítko člověk - síť, černý hráč stiskne síť - člověk.
  3. Hráči se domluví na hesle. Hráč, který vytváří hru (obvykle bílý), napíše heslo do pole "Heslo" a stiskne tlačíko "Vytvořit novou hru".
  4. Applet se spojí se serverem a získá číslo hry. Hráč toto číslo sdělí soupeři a ten jej napíše do pole "Číslo hry".
  5. Oba hráči stisknou tlačítko Připoj. Tím je ustanoveno spojení.
  6. Bílý hráč zahájí hru.