Warning: fopen() [function.fopen]: Unable to access ../../vakuum.txt in /domains1/nh832900/public/www_root/read_dl.php on line 3

Warning: fopen(../../vakuum.txt) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /domains1/nh832900/public/www_root/read_dl.php on line 3

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for ../../vakuum.txt in /domains1/nh832900/public/www_root/read_dl.php on line 4

Warning: fread(): supplied argument is not a valid stream resource in /domains1/nh832900/public/www_root/read_dl.php on line 4

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /domains1/nh832900/public/www_root/read_dl.php on line 5

Ke stažení

Odtud si můžete stáhnout nejnovější verzi programu pro Kostkovou dámu.

Autor programu
Milan Kolka
Systémové požadavky
Java 2 SE JRE 1.3 nebo vyšší
Verze Datum Velikost Staženo Soubor ke stažení
2.0.12006-04-27463 KB22103 x inst-checkers.zip

Instalace

 1. Přesvěčte se, že máte naistalován Java 2 SE Runtime Environment. Pokud ne, stáhněte si jej ze stránek firmy Sun.
 2. Stáhněte si archív inst-checkers.zip do složky, kde chcete mít program nainstalovaný.
 3. Archív rozbalte obvyklým způsobem.
 4. A tím je program nainstalován.

Spuštění

 1. Přepněte se do složky, kam jste program nainstalovali.
 2. Jedním znásledujících způsobů spustíte program:
  1. Na příkazové řádce napište:

   java -jar checkers.jar

  2. Pokudmáte ve vašem správci souborůasociovánu příponu jar (standartnětomu tak je, pokud používáteoriginální JRE od Sunu pod MS Windows),stačí poklepat na soubor checkers.jar .

 3. Stiskem příslušného tlačítka zvolíte jazyk,ve kterém budete program používat. Na výběr je čeština, slovenština,angličtina a němčina. Při příštím spuštění již nebude toto dialogové okno zobrazeno.
 4. To je celé. Program by měl bežet. Pokud ne, je to chyba. Napište mi.

Licenční ujednání

 1. Předmětem tohoto ujednání jsou práva k programu pro hru Kostková dáma. Dále jen program.
 2. Autorem programu je Milan Kolka, dále jen programátor, autorem hry je Vladimír Pribylinec, dále jen autor. Toto ujednání vyjadřuje vztah mezi autorem a programátorem nastraně jedné a uživatelem na straně druhé.
 3. Uživatel je oprávněn:
  1. Používat program pro hru Kostková dáma.
  2. Po uhrazení poplatku a importulicenčního klíče je uživateloprávněn používat rozšířené funkce programu.
  3. Program v nezměněnépodobě dále šířit. Za to je oprávněnpožadovat od třetí strany poplatekspojení s náklady na šíření programu.Tento poplatek nelze považovat zaplatbu za program. Práva autora aprogramátora nesmí být však tímto poškozena.
 4. Uživatel nesmí provádět žádné činnosti, které by mohly poškodit autora či programátora. Zejména je zakázáno:
  1. Provádět analýzu programu či jeho zpětný překlad.
  2. Modifikovat jakoukoliv část programu.
  3. Překládat program do jiného jazyka.
  4. Provádět analýzu licenčního kódu.
  5. Spouštět program aktivovaný stejným licenčním klíčem současně na více než jednom počítači.
 5. Demonstrační applet může být použit pouze na originální stránce hry a nesmí být dále šířen.
 6. Uživatel bere na vědomí, že program je vytvořen vdobré víře, že je funkční a bez chyb. Programátor ani autor neposkytují žádné záruky na program a nenesou odpovědnost za žádné škody, které by při jeho používání, ať už přímo či nepřímo, vzniknou.

Registrace rozšířené verze

Máte-li zájem oregistraci rozšířené verze, exportujte z programu Vaše sériové číslo (pod nabídkou Nápověda). Objeví se dialogové okno pro uložení souboru.Soubor libovolně pojmenujte (například serial.kod) a uložte k soběna disk. Napište objednávku, připojtesoubor se sériovým číslem a odešle na e-mail Milan [tečka] Kolka [zavináč] cubiccheckers [tečka] com . Na základě objednávky Vám bude vygenerován licenční kód, který Vám bude odeslán zpět elektronickou poštou.

Objednávky z České republiky vyřizuje Milan Kolka, Družstevní 1271, 583 01 Chotěboř. IČ 65225716. Jsem plátce DPH.