Pravidlá

Autor: Vladimír Pribylinec Programátor: Milan Kolka

Hra pro dva hráče s osmi bílými a osmi černými kostkami na šachovnici velikosti 8 x 8 polí. Po stranách kostek jsou symboly věže, střelce, jezdce a pěšce. Symbol na vrchní straně určuje sílu kostky, nikoliv její pohyblivost.

V průběhu celé hry se kostky pohybují po diagonálách o libovolný počet polí, vpřed i vzad.

Základní postavení:
Bílý: Vc1 Ve1 Sb2 Sd2 Sf2 Sh2 Ja1 Jg1
Černý: Vd8 Vf8 Sa7 Sc7 Se7 Sg7 Jb8 Jh8

Dokud hráč netáhl svojí věží, nesmí přeskakovat soupeřovy kostky. Pak je přeskakování závazné.

Stojí-li kostce v cestě soupeřova kostka a hráč může skákat, přeskočí ji na libovolné pole za ní. Otočením přeskočené kostky změní její hodnotu a to takto: věž změní na střelce, střelce změní na jezdce, jezdce na pěšce a přeskočeného pěšce odstraní ze hry. Pokud po skoku může kostka přeskočit další soupeřovu kostku, pokračuje v tahu. Žádná kostka ale nesmí být přeskočena více než jednou.

Má-li hráč v jednom tahu více možností skoku, musí táhnout tak, aby přeskočil maximální počet soupeřových kostek.

Po dokončení tahu zaujme kostka otočením o 90 stupňů kolem svislé osy pauzující polohu a v následujícím tahu nesmí táhnnout. Kostka stejné barvy, která pauzovala dříve, se stane aktivní.

Vyhrává hráč, jehož soupeřovi zůstanou na šachovnici jen tři kostky. Remízou hra končí, když oba hráči po sobě uskuteční deset tahů bez přeskoku.