Gemini Solitaire

Autor:
Vladimír Pribylinec

Hra pro jednoho hráče se 48 kartama: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K štyřech typech (srdce, piky, káry a kříže). Na začátku hry se všechny karty nahodile rozloží na čtyřy rádky: v první může být 12 karet, v druhé a třetí 13 karet a ve čtvrté řádce 14 karet. Mezi kartama se vyskytují dvě prázné buňky ve formě dvou suosedících karet - jedna je orientováná vertikálně a druhá horizontálně.

Po kliknutí na první kartu ze zvolené dvojice sousedících karet se tahle světelně označí a po kliknutí na druhou kartu z této dvojice se obě přemístí do prázdné buňky zodpovídajíciho tvaru. Do prázdné buňky můžeme přemístit jenom takovou dvojici karet, z které levá karta (v případě horizontální buňky) nebo horní karta (u vertikální buňky) sa bude nacházet vedle karty stejného typu nezávisle na hodnotě, anebo vedle prázdné buňky po levé straně řady. Karty, které sa nacházejí vpravo od prázdné buňky na stejné řadě, nelze přemisťovat.

Cílem hry je vytvoření 3 kompletních sekvencí 2-3-4-5-6-7-8-9-10-J-Q-K v třech typech karet.