ButterflyChess


ButterflyChess

Autor:
Vladimír Pribylinec

Základné pravidlá sú rovnaké ako v klasickom šachu.
Dáma, veža a strelec majú okrem svojej obvyklej pohyblivosti navyše extenziu vo forme preskoku kameňa ľubovoľnej farby, ktorý im ako prvý bráni v pohybe vo zvolenom smere. Extenzia umožňuje figúre postaviť sa na nasledujúce pole za preskočený kameň - ak je obsadené súperiacim kameňom, tento sa vylúči z hry. Preskočený kameň ľubovoľnej farby zostáva v hre.
Na šachovnici sú dve ochranné zóny: 1.a 2.rad, 7.a 8.rad. Žiadny kameň, ktorý sa v nich nachádza, nesmie by preskočený figúrou s extenziou.