Kockový šach


Pravidlá kockového šachu

Autor:
Vladimír Pribylinec

Namiesto klasických figúr sú použité kocky, ktoré majú na štyroch stranách samostatne symbol veže, strelca, jazdca a pešiaka. Aktuálnu hodnotu kocky určuje symbol na jej vrchnej ploche. Symboly kráľa a dámy sa nachádzajú len na jednej strane kocky. Dve proľahlé strany sú bez symbolu, majú byť orientované ku hráčom.

Pravidlá orthochess platia v plnom rozsahu, okrem nasledujúcich dodatkov:

Kocky odstránené zo šachovnice (okrem pešiakov) sa bez otáčania odkladajú do zásobníka vedľa šachovnice.
Hráč, ktorý je na ťahu, môže buď ťahať kockou na iné pole alebo otočením kocky zmeniť ľubovolného pešiaka za inú figúru tak, aby sa zhodovala s figúrou opačnej farby v zásobníku. Táto kocka sa okamžite zo zásobníka odstráni.