EuroShogi

Autor:
Vladimír Pribylinec


Všeobecne:
Namiesto klasických figúr sú použité kocky, ktoré majú na jednej strane symbol figúry a na protiľahlej strane rovnaký symbol opačnej farby, na ďalšej strane je symbol povýšenej figúry a na protiľahlej strane rovnaký symbol opačnej farby, zvyšné strany sú bez symbolu - jedna biela a druhá čierna. Symbol na vrchnej ploche kocky určuje jej pohyblivosť. Kamene sa ukladajú na dosku tak, aby boli orientované ku hráčom plochami bez symbolov. Hrá sa na doske s 8x8 poliami rovnakej farby.

Pohyblivosť figúr:
Kráľ > môže sa presunúť o jedno pole každým smerom,
Generál > môze sa pohybovať ako kráľ okrem ťahu šikmo dozadu.
Veža > môze sa presúvať po stĺpcoch a radoch,
Strelec > môze sa pohybovať po diagonálach,
Jazdec > môze preskočiť dopredu o dva polia na susediaci stĺpec - aj obsadené polia, navyše sa pohybuje horizontálne o jedno pole,
Pešiak > môže sa posunúť o jedno pole zvisle dopredu a rovnako i berie.

Základné postavenie:
Biely: Kd1 Gc1 Ge1 Vg2 Sb2 Sf1 Jb1 Jg1, pešiaci na celom 3. rade
Čierny: Ke8 Gd8 Gf8 Vb7 Sc8 Sg7 Jb8 Jg8, pešiaci na celom 6. rade

Povyšovanie
Pre každého z oboch hráčov predstavujú posledné tri nejvzdialenejšie rady herných polí tzv. Zónu povýšenia. Sú to tri rady polí, z ktorých súper so svojimi kameňmi zahajoval hru. Ku povýšeniu kameňa dochádza po vstupe do zóny povýšenia rotáciou kocky. Pešiak a jazdec získajú pohyblivosť generála, veža a strelec získavajú extenziu pohybu ako kráľ. Po vložení do zóny nie je figúra povýšená okamžite, ale až po vykonaní ťahu bez extenzie vnútri zóny alebo po jej opustení. Povýšenie figúry je vyznačené farebnou úpravou symbolu.

Zajatie kameňov
Po braní súperovho kameňa sa jeho rotáciou zmení farba symbolu a odloží sa do zásobníka, pričom stráca svoju povýšenú hodnosť. Vkladanie kameňov do hry predstavuje druhú možnosť ťahu vložením kameňa svojej farby zo zásobníka na ktorejkoľvek neobsadené pole dosky pri dodržaní nasledovných podmienok: v každom stĺpci sa po celú dobu hry môže nachádzať iba jeden pešiak od každého z hráčov, pešiak sa nesmie vkladať na posledný rad, pretože by už nemohol ťahať.

Pre šach, mat a remízu platia rovnaké podmienky ako v klasickom šachu, Vyhráva hráč, ktorý dá súperovi mat.

Ovládanie a používanie programu:
Samotná hra sa ovláda veľmi jednoducho - kliknete na figúrku a potom na miesto, kde sa má presunúť.
Nasazování figur se provádí klikem na figuru do zásobníku a poté na hrací pole.
Hra sama zistí, kedy došlo k matu. Môžete sa vzdať nebo sa so spoluhráčom dohodnúť na remíze. K tomu slúži menu vpravo od šachovnice. Po skončení hry si môžete uložiť jej záznam a neskôr si ho aj prehrať kliknutím v hlavnom menu na "Prehrať záznam" a kliknutím na záznam. Ťahy prehrávate tlačidlom "Ďalší ťah".