Demonštračný applet

Toto je demoštračný applet, ktorý ukazuje niektoré vlastnosti programu pre kockovú dámu, ktorý si môže tiež stiahnúť z týchto stránok.

Demoštračná verzia - na rozdiel od plenej verzie - umožňnuje len hru dvoch hráčov na jednom počítači a hru cez WWW server. Stav hry nie je možné ukladať do pamäte.

Požiadavky nasprávnu funkciu: Java 2 verzia l.3 alebo vyššia

Applet je digitálně podepsán Milanem Kolkou. Použit je kvalifikovaný certifikát vydaný certifikační autoritou QCA Postsignum.

člověk - člověk Nová hra dvoch ľudí na tomto počítači.
člověk - síť Biely hrá na tomto počítači, čierny hrá cez WWW server.
síť - člověk Biely hrá cez WWW server, čierny hrá na tomto počítači.
člověk - počítačBiely hrá proti počítaču.
archív Výber ukážkovej partie.
start Spustí prehrávanie záznamu ukážkovej partie.
stop Zastaví prehrávanie záznamu.
další krokPrevedie jeden krok zo záznamu.

Návod na použitie demonštračného appletu nájdete po ním.

Zahájenie hry
Hru zahájite stisnutím jedného z tlačítok pre vytvorenie hry.
Prevedenie ťahu
Stisnite tlačítko myši nad kockou, ktorou chcete ťahať, ťahajte myšou na cieľové pole a uvoľnite tlačítko.

Zahájenie hry cez WWW server

  1. Hráči sa najprvmusia dohodnúť, kto hrá ako biely a kto ako čierny a kto vytvorí hru.
  2. Biely hráč stisne tlačítko člověk - síť, čierny hráč stisne síť - člověk.
  3. Hráči sa dohodnú na hesle. Hráč, ktorý vytvára hru /obvykle biely/,/ napíše heslo do kolonky "Heslo", a stisne tlačítko "Vytvoriť novú hru".
  4. Applet sa spojí so serverom a získa číslo hry. Hráč toto číslo oznámi súperovi a ten ho napíše do kolonky "Číslo hry".
  5. Obidvaja hráči stisnú tlačítko Pripojiť. Tým je ustanovené spojenie.
  6. Biely hráč zaháji hru.