Warning: fopen() [function.fopen]: Unable to access ../../vakuum.txt in /domains1/nh832900/public/www_root/read_dl.php on line 3

Warning: fopen(../../vakuum.txt) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /domains1/nh832900/public/www_root/read_dl.php on line 3

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for ../../vakuum.txt in /domains1/nh832900/public/www_root/read_dl.php on line 4

Warning: fread(): supplied argument is not a valid stream resource in /domains1/nh832900/public/www_root/read_dl.php on line 4

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /domains1/nh832900/public/www_root/read_dl.php on line 5

Na stiahnutie

Z tohto miesta simôžete stiahnuť najnovšiu verziu hry.

Autor:
Milan Kolka
Požiadavky:
Java 2 JRE 1.3 alebo vyššia

Verzia Dátum Veľkosť Stiahnuté Súbor na stiahnutie
2.0.12006-04-27463 KB22117 x inst-checkers.zip

Inštalácia

 1. Presvedčte sa, žemáte nainštalované behové prostredie jazyka Java (Java RuntimeEnviroment, krátko JRE, vo verzii aspoň1.4 SE. Pokiaľ nie, musíte javu najprv nainštalovať. Prostredie si möžetezadarmo stiahnuť zo stránok frmy SunMicrosystems. Pokiaľ ste programobdržali prostrednictvominštalačného CD, möžete JRE nainštalovat z neho.
 2. Möžete sioveriť digitálny podpis archívu inst-checkers.zip.
 3. Na počítačivytvorte zložku, kde chcete program nainštalovať. Pre beh programu jenutné, aby mohol pri svojom behu do tejto složky zapisovať.
 4. Rozbaľte archív inst-checkers.zip do tejto složky.
 5. Teraz môžete overiť digitálny podpis aplikácie, súboru checkers.jar.
 6. Spusťte archívcheckers.jar. V prostredí MS Windowsstačí, keď na neho poklepete vsprávcovi súborov. Inak möžete program spustiť z príkazového riadka príkazom

  java -jar checkers.jar

 7. Po prvnom spustení sa objavídialógové okno vyzývajúce ku voľbejazyka. K dispozícii je čeština,slovenčina, angličtina a nemčina. Postisnutí tlačítka sa objavíprostredie programu v zvolenom jazyku.
 8. Tým je program nainštalovaný.

Licenčné dojednanie

 1. Predmetom tohto dojednania sú práva na program pre hru Kocková dáma. Ďalej len program.
 2. Autorom programu je Milan Kolka,ďalej len programátor, autorom hry jeVladimír Pribylinec, ďalej len autor.Toto dojednanie vyjadruje vzťahmedzi autorom a programátorom najednej strane a užíivateľom na druhej strane.
 3. Uživateľ je oprávnený:
  1. Používať program pre hru Kocková dáma.
  2. Po uhradení poplatku a importovaní licenčného kľúča jeuživatel oprávnený používať rozšírené funkcie programu.
  3. Programv nezmenenej podobe ďalej šíriť. Za toje oprávnený požadovať od tretejstrany poplatok spojený s nákladmi našírenie programu. Tento poplatok sa nepovažuje za platbu za program. Právaautora a programátora nemožno ale týmto poškodiť.
 4. Uživateľ nesmie prevádzať žiadne činnosti, ktoré by mohli poškodiť autora aleboprogramátora. Predovšetkým je zakázané:
  1. Prevádzať analýzu programu alebo jeho zpätný preklad.
  2. Modifikovat akúkoľvek časť programu.
  3. Prekladať program do iného jazyka.
  4. Prevádzať analýzu licenčného kódu.
  5. Spúšťať programaktivovaný rovnakým licenčnýmkľúčom súčasne na viac ako jednom počítači.
 5. Demonštrační appletmöže byť použitý len na originálnej stránke hry a nesmie byť ďalej šírený.
 6. Uživateľ berie na vedomie, žeprogram je vytvorený v dobrej viere, žeje funkčný a bez chýb. Programátor aniautor neposkytujú žiadne záruky naprogram a nenesú zodpovednosť zažiadne škody, ktoré můžu vzniknúťpriamo alebo nepriamo pri jeho používaní.

Registrácia rozšírenej verzie

Ak máte záujem o registráciu rozšírenej verzie, exportujte z programu Vaše sériové číslo (pod ponukou Pomoc. Objaví sa dialogové okno pre uloženie souboru snázvom serial.kod. Kliknutím natlačítko Save sa SČ uloží na Váš disk.Napíšte objednávku, pripojte súbor so sériovým číslom a odošlite na e-mail Vladimir (bodka) Pribylinec (zavináč) cubiccheckers (bodka) com . Nazáklade objednávky Vám budeelektronickou poštou odoslaný licenčný kód.

Objednávky zoSlovenskej republiky vybavujeVladimir Pribylinec, Závodná 460, O27 43 Nižná. IČO 43 200 354.