Pravidlá

Autor: Vladimír Pribylinec Programátor: Milan Kolka

Hra pre dvoch hráčov s ôsmimi bielymi a ôsmimi čiernymi kockami na šachovnici veľkosti 8 x 8 polí. Na stranách kociek sú symboly veže, strelca, jazdca a pešiaka. Symbol na vrchnej strane určuje silu kocky, nie jej pohyblivosť.

V priebehu celej hry sa kocky pohybujú po diagonálach o ľubovoľný počet polí, dopredu aj dozadu.

Základné postavenie:
Biely: Vc1 Ve1 Sb2 Sd2 Sf2 Sh2 Ja1 Jg1
Čierny: Vd8 Vf8 Sa7 Sc7 Se7 Sg7 Jb8 Jh8

Pokiaľ hráč neťahal svojou vežou, nesmie preskakovať súperove kocky. Potom je preskakovanie záväzné.

Ak stojí kocke v ceste súperiaca kocka a hráč môže skákať, preskočí ju na ľubovoľné pole za ňou. Otočením preskočenej kocky zmení jej hodnotu nasledovne: vežu zmení na strelca, strelca zmení na jazdca, jazdca na pešiaka. Preskočeného pešiaka odstráni zo šachovnice. Ak môže kocka po skoku preskočiť ďalšiu súperiacu kocku, pokračuje v ťahu. V jednom ťahu nesmie byť žiadna kocka preskočená viac ako jedenkrát.

Keď má hráč v jednom ťahu viac možností skoku, musí ťahať tak, aby preskočil maximálny počet súperových kociek.

Po dokončení ťahu zaujme kocka otočením o 90 stupňov okolo zvislej osi pauzujúcu polohu a v nasledujúcom ťahu nesmie ťahať. Kocka rovnakej farby, ktorá pauzovala skôr, sa stane aktívnou.

Vyhráva hráč, ktorého súperovi zostanú na šachovnici len tri kocky. Hra končí remízou, ak obidvaja hráči uskutočnia desať ťahov bez preskoku.