Gemini

Gemini Solitaire

Autor:
Vladimír Pribylinec

Hra pre jedného hráča so 48 kartami: 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K v štyroch typoch (srdcia, piky, káry a kríže). Na začiatku hry sa všetky karty náhodne rozložia do štyroch radov: v prvom rade môže byť 12 kariet, v druhom a treťom rade 13 kariet a vo štvrtom rade 14 kariet. Medzi kartami sa vyskytujú dve prázdne bunky vo forme dvoch susedných kariet - jedna je orientovaná vertikálne a druhá horizontálne.

Po kliknutí na prvú zo zvolenej dvojice susediacich kariet, táto je svetelne označená a po kliknutí na druhú kartu tejto dvojice sa obidve premiestnia do prázdnej bunky zodpove- dajúceho tvaru. Do prázdnej bunky môžeme premiestniť len takú dvojicu kariet, z ktorej ľavá karta (v prípade horizontálnej bunky) alebo horná karta ( u vertikálnej bunky) bude umiestnená vedľa karty rovnakého typu nezávisle na hodnote, alebo vedľa prázdnej bunky na ľavej radu. Karty, ktoré sa nachádzajú vpravo od bunky na tom istom rade, nemožno premiestňovať.

Cieľom hry je vytvorenie 3 kompletných sekvencií 2-3-4-5-6-7-8-9-10-J-Q-K v troch typoch kariet.