HoleChess

Autor:
Vladimír Pribylinec

Namiesto klasických figúr sú použité kocky, ktoré majú na každej strane samostatne symbol kráľa, dámy, veže, strelca, jazdca a pešiaka. Aktuálnu hodnotu kocky určuje symbol na jej vrchnej ploche. Základné pravidlá sú rovnaké ako v klasickom šachu. Zrušená je premena pešiaka, ktorý dosiahol posledný rad. Kocky odstránené zo šachovnice sa bez otáčania odkladajú do zásobníka vedľa šachovnice. Hráč, ktorý je na ťahu, môže buď ťahať kockou podľa symbolu na jej vrchnej ploche alebo previesť výmenu ľubovoľnej svojej figúry na šachovnici za ľubovoľnú figúru opačnej farby v zásobníku. Zamedzená je premena ohrozenej figúry na pešiaka. Táto virtuálna zámena sa uskutoční otočením obidvoch kociek podľa symbola na vrchnej ploche.