Parita


Parita – pravidla

Autor:
Vladimír Pribylinec
Naprogramoval:
Martin Holeček.

Počet karet: 44 - 10, J, Q, K, A dvakrát v každé hodnotě v 4 sériích (srdce, piky, káry, kříže) plus 4 Joker.
Na začátku hry každý hráč dostane 2 žolíky a 20 karet, které nechá po své levé ruce vedle hrací plochy tak, aby bylo vidět jejich hodnotu.
Při kladení karty na hrací plochu vždy rozlišujeme svoji dolní stranu A a soupeřovu horní stranu B.

1. Vykládání - libovolnou kartu (kromě žolíka) ze svého listu položíme na stranu A nebo B.

Provedení tahu: kliknutím vybereme kartu, kterou chceme vyložit, a pak klikneme na stůl hráče na volné místo pod poslední sekvencí.

2. Přikládání - vedle volné karty (není mezi dvěma kartami) na hrací ploše položíme kartu stejné série sousedící podle kompletní sekvence: 10-J-Q-K-A.
Přikládát můžeme zprava nebo zleva, ale všechny sekvence musí být orientovány stejným směrem.Jednu hodnotu v ní může zastoupit Joker. Za přikládání na soupeřovu stranu získava hráč 1 bod, jeho soupeř žádny bod.

Provedení tahu: kliknutím vybereme kartu, kterou chceme přiložit, a pak klikneme na sekvenci, ke které má být karta přiložena (v případě přikládání Jokera je třeba kliknout buďto na začátek či konec sekvence podle toho, kterou kartu má Joker zastoupit)

3. Párování - k volné kartě položíme kartu stejné série a hodnoty (žolíka možno párovat jenom žolíkem). Součástí párování na straně A je následné odebrání volné karty stejné hodnoty (při párování žolíků karty, kterou zastupují) do svého listu ze strany B a naopak. Tah je ukončen po odebrání volné karty - bez splnění této podmínky párovat nelze.

Provedení tahu: kliknutím vybereme kartu, se kterou chceme párování provést, poté kliknutím vybereme sekvenci, ve které se nachází párovaná karta. Nakonec kliknutím vybereme na opačné straně stolu sekvenci, ze které má být karta odebrána.

Z kompletní sekvence se karty nemohou odebírat, krajní karty ale můžeme párovat. Rovněž nelze odebírat kartu ze sekvence, ve které by zůstal jenom Joker. Kompletní sekvence má hodnotu 5 bodů, přičemž každý pár v ní znamená přesun bodu hráči, kterému patří opačná strana.

Dodatek
Ve verzi se šachovými symboly kompletní sekvence vypadá P-J-S-V-D (pěšec, jezdec, střelec, věž, dáma) a Joker je nahrazen králem.

Vyhrává hráč, který dosáhne 11 nebo 12 bodů. Jiný způsob ukončení hry je ten, že některý hráč nemá v listu žádné karty - tehdy vyhrává hráč, který má více bodů, při jejich rovnosti končí hra remízou.