PassionChess


PassionChess

Autor:
Vladimír Pribylinec

Základné pravidlá sú rovnaké ako v klasickom šachu. Pešiak sa pohybuje ako v orthochess a má extenziu prekoku susedného poľa smerom dopredu z ľubovoľného poľa šachovnice. Preskočené pole môže byť voľné alebo obsadené ľubovoľných kameňom - okrem pešiaka. Nasledujúce pole musí byť voľné.