TrapChess

Autor:
Vladimír Pribylinec

Základné pravidlá sú rovnaké ako v klasickom šachu. Tri figúry majú extenziu postupu dopredu o jedno pole, ktoré musí byť voľné: veža a jazdec šikmo, strelec rovno. Hráč, ktorý je na ťahu, môže buď ťahať podľa medzinárodných pravidiel, alebo previesť zámenu umiestenia dvoch figúr, čo sa považuje za jeden ťah. Podmienkou zámeny polí je ohrozenie slabšou figúrou poľa, na ktorom stojí silnejšia figúra - pri opačnom ohrození zámenu nemožno previesť. Kráľ zámenu nikdy nerobí.