Vakuum

Autor:
Vladimír Pribylinec

Základné pravidlá sú rovnaké ako u klasického šachu, každý hráč má ale navyše jeden uchopiteľný štvorec farebne odlišný od súperovho štvorca. Vakuum má pre hráča odlišnú funkciu ako pre súpera. Súper nesmie postaviť svoju figúru na vakuum, ktoré mu nepatrí, ani ho preskočiť. Hráč môže na pole, kde sa nachádza vakuum, postaviť ľubovoľnú svoju figúru.Tým zamedzí preloženiu vakua na iné pole, ktoré sa obnoví, keď figúra toto pole opustí. Hráč, ktorý je na ťahu a jeho kráľ nie je v šachu, môže štandardne ťahať svojou figúrou, alebo premiestniť vakuum na ľubovolné voľné pole šachovnice, nemôže ale pomocou preloženia vakua zabrániť šachu. Pre šach, mat a remízu platia štandardné pravidlá.